KORGAN KAYMAKAMLIĞI
T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
 0 (452) 671 20 01


Bulunduğunuz Yer: İlçemiz  >>   Kültür ve Turizm  >>   Turizm

 Turizm
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 YAYLALARIMIZ
   Yaylacılığın asıl amacı hayvancılık olmasına rağmen günümüzde sadece zevk için veya alışkanlık olduğu için yayalacılık yapanlar çoktur. Sadece zevk yeri olarak bakılması düşüncesi yaylara olan ilginin azalmasına neden olmuştur. Buna rağmen Korgan'da bir çok aile yine de yaylacılık yapmaktadır.
   İlçemizin mahalle ve köylerinin çıktıkları belli başlı yaylalar şunlardır:
                          

  
ARMUTALAN YAYLASI:

   Terzili köyünün hemen bitişiğinde yer alır.Dar bir alan üzerine kuruludur. Düzlükleri hemen hemen yok gibidir. Buna karşılık orman bakımından diğer yaylalara nazaran daha zengindir. Burada Yenipınar Mahallesi ve Terzili Köyü'nden aileler bulunur.   ÇAYIRALAN YAYLASI (Gökçebel Yaylası)


   Yayla adeta köy ile bitişik durumdadır. Bu yayla birbirine yakın iki yayladan meydana gelmektedir. Buranın diğer bir ismi de Gökçebel Yaylasıdır. En kalabalık nüfusu teşkil eden Çayıralan'ın nüfus oranına göre yaylası pek kalabalık sayılmaz.

   ÇOBANTEPE YAYLASI:

   İki yerleşim bölgesinden ibarettir. Karacaoğlu Obası olarak da bilinir. Burada yaylacılık yapanların büyük bir çoğunluğunu Koçcuğaz köylüleri teşkil eder.

   DÜZDAĞ YAYLASI:

   Bu yayla Tepealan Beldesi'nin Düzdağ Mahallesi'ne aittir. Düzdağ Mahallesi'nin çok yakınında bulunmaktadır. Zaten yayla drumumnda ola Düzdağ Mahallesi son zamanlarda yaylaya pek itibar etmemektedir. Hem çayır hem de orman bakımından zengindir.

   EĞRİCESU YAYLASI:

   Eğricesu Yaylası Aşağı Kospınar Köyü'ne aittir.Bu köyün dışında Çitlice, Yukarı Kospınar köyleri ve Aşağı Yaylacık Mahallelerinden de aileler yerleşmiştir. Delmece Boğazı, İteniçi Ormanı, Taşkesik Yaylası, Niksar ın Elmüdü, Bohçaarmud ve Korgan yaylaları ile çevrilidir.

   GÖLTEPESI YAYLASI:

   En geniş vegüzel düzlüklere sahip yaylalardandır. Bununla birlikte otlaklarda son derece elverişli ve verimlidir. Ancak orman bakımından yoksun olan bu yaylada eski canlılık kalmamamıştır. Ünye ve Durali köylülerinin kaldığı bir yaylamızdır.

   KÜRTÜNLÜ YAYLASI:

   Kürtünlüler ilk defa ilk defa bu yöreye geldiklerinde buraya Kürtünlü Yaylası adı verilmiştir. Daha sonra burayı Budak (Çiftlik Beldesi) köylüleri yayla olarak kullanmaya başlamışlar ve zamanla tamamen Budaklıların olmuştur.Iteniçi ormanları Osman Kolu Tepealan ve Korgan Yaylarıyla çevrilidir.

   OSMANKOLU YAYLASI:

   Çitlice Köyü'ne ait bir yayladır. Ilk defa Osmanlılar zamanında bir kolun buraya gelerek yaylacılık yaptığı ve bundan dolayı da "Osman Kolu" adını aldığı söylenmektedir.
   Niksar'ın Bozcaarmut Köyü, Iteniçi ormanları, Kürtünlü ve Korgan Yaylalarıyla çevrilidir.

   TAŞKESİK YAYLASI:

   Korgan'ın tarihi yayalarından biridir. Yaylanın ortasında şimdi bile "Kilise Tepesi" olarak adlandırılan ve Romalılar devrinin Oktavyanus zamanından kalma kilise kalıntıları mevcuttur. Burada geçmiş dönemlere ait bir şehir kalıntısının varlığı hemen göze çarpar. Zira halen varlığını koruyabilmiş su kuyusu, yıkıntılara uğramış yeraltı dehliz ağızları ve mermer kalıntıları vardır.
   Buraya Aşağı Yaylacık ve Yukarı Yaylacık Mahallesi sakinleri yayalacılık yapmak için çıkmaktadır. Zaman zaman misafir yaylacı olarak buraya gelen Kumru-Aşağı Damlalı köylülerinin de yaylası olmuştur. Çevre ilçelerde Fatsa ve Terme'den de bazı ailelerin bulunduğu bu yayla Niksar Elmüdü Köyü Tunalık, Çobantepesi Yaylaları ve Kümbet Irmağı ile çevrilidir


   KARUCUK YAYLASI.
Tam boyutlu görseli göster
  

Karucuk Yeniköy ve Çamlı Beldesi'nin yerleşim yaptıkları bir yayladır. Yayla zamanlarında Sivas ve Çarşamba'dan çadırlarıyla gelerek burada yaylacılık yapan aileler de bulunur.

   TEPEALAN YAYLASI:
Tam boyutlu görseli göster
  


Tepealan Mahallesi'nin bitişiğinde yeralır. Bir diğer adı da "Boğmalık Yaylası"dır. Verimli otluk ve düzlükleri vardır. Tepealan ve Tepealan Yazlık Mahallesi sakinlerinin yerleştikleri bir yayladır.

   TURNALIK YAYLASI:

   Tarhi en eski olan yaylalardan biri de Turnalık Yaylası'dır. Bu yaylanın sınırları içerisinde bulunan Yalman Bölgesi'nde M.Ö yaşayan Kalipler zamanından kalma Ateşgedeler ve Demir madenlerinin işlendiğini gösteren kalıntılar mevcuttur. Tarihi özelliğinin yanında diğer yaylalarda bulunmayan bir çok özellikler de yine bu yaylada mevcuttur. Yaylalar içinde en geniş topraklara sahip olan Turnalık yaylası orman ve otlak bakımından da zengindir. Peşembe Yaylası, Korgan Yaylası ve birçok köy ile ulaşım bağlantısı mevcut olup hareketli ve en canlı yayla durumundadır.
   Deniz seviyesinde 1670 metre yüksekliğindeki bu yaylada Yenipınar ve Karakoyunlu Mahallesi sakinleri oturmaktadır. Yenipınar mahallesinden ayrılan Tezili köylüleri de burada yaylacılık yapmaktadırlar. Yaylaya yakınlığı dolayısı ile çoğunluğunu Terzili köylüleri oluşturmamaktadır. 

  
   ZİYARET VE ADAK YERLERİ:
   İlçemizin çeşitli yerlerinde belli inançlarala yaşatılan adak ve ziyaret yerleri mevcuttur. Bunların başlıcaları şunlardır.
   ANAÇ EVLİYASI:

   Aşağı Yaylacık Mahallesi'nde olup ilçe merkezine uzaklığı 5 km'dir. Anaç'ın, Selçuklu sultanlarından Melikgazi'nin askerlerinden olduğu ve bu bölgede savaşırken öldüğü söylenmektedir.
   AKINCI EVLİYASI:
   Çitlice Köyü'nde olup ilçe merkezine 10 km uzaklıktadır. Melikgazi'nin askerlerinden olduğu ve mezarın bulunduğu yerden 200 metre yükseklikteki tepede savaşırken öldüğü söylenmektedir.
   AŞAR EVLİYASI:
   Tepealan Beldesi Orta Mahalle'de yüksekçe bir tepede olup taşla çevrili bir mezardır. İlçe merkezine uzaklığı 16 km'dir. Bu şahsın da Melikgazi'nin askerlerinden biri olduğu rivayet edilmektedir.
   GÜLLÜ EVLİYASI:
    Tepealan Beldesi'nin merkezinde olup ilçeye uzaklığı 12km'dir. Buradaki şahıs hakkında herhangi bir bilgi yoktur.
   BOZBELENİ EVLİYASI:
   Çamlı Beldesi Güney Mahallesi sınırları içinde taşla çevrili bir mezardır. İlçe merkezine uzaklığı 5 km'dir. Mezarın sahibi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir.
   MEHTERAN EVLİYASI:
   Çiftlik Beldesi sınırları içinde olup ilçeye uzaklığı 10 km'dir. Burada yatan kişi hakkında da bilgi yoktur.
   TEPE MAHALLE EVLİYASI:
   Yeniköy Köyü sınırları içinde olup ilçe merkezine uzaklığı 8 km'dir.
   GEDEMEN EVLİYASI:
   Karakoyunlu Mahallesi sınırları içinde olup ilçe merkezine uzaklığı 3 km'dir.
   EMİRYAKUP EVLİYASI:
   Koçcuğaz Köyü sınırları içinde olup ilçeye uzaklığı 12 km'dir. Burada yatan kişinin Melikgazi'nin komutanlarından olduğu ve savaşırken öldüğü rivayet edilmektedir.
   GALA EVLİYASI:
   Tatarcık Köyü sınırları içinde olupilçe merkezine uzaklığı 12 km'dir.
   TURUT EVLİYASI:
   Yenipınar Mahallesi sınırları içinde olup büyük bir kayanın yanında yeralan taşlarla çevrili bir mezardır.
   KÜMBET EVLİYASI:
   Perşembe Yaylası'na çok yakın bir mevkide Korgan'ın Göltepesi Yaylası sınırları içinde olup ilçe merkezine uzaklığı 35 km'dir.
   İNEK TAŞI:
   Yazıcı Mahallesi sınırları içinde yer alan ve ilçe merkezine uzaklığı 4 km olan, yüksekçe bir taş olup çok yaşlı bir meşe ağacının yanında bulunmaktadır.Çok eski zamanlardan beri ziyaret edildiği halde geçmişi ve tarihi hakkında bir bilgi yoktur.

  APSUT SUYU:

   Apsut, suyu ve serin rüzgarı ile meşhurdur. Korgan Obası yolu üzerinde herkesçe tercih edilen ve ulaşımının kolay olduğu bir yerdedir. Belalan Köyü'nün hemen üzerinde bulunan Apsut, ilçeye 17 km uzaklıktadır. Herhangi bir yerleşimin de bulunmamasından dolayı yalnız piknik yapmak için son derece elverişlidir.
  
İTENİÇİ ORMANLARI:


   İlçenin güneyinde yer alır. Tamamen gürgen ağaçları ile kaplı bir alandır. İlk defa Orman İşletme Şefliği tarafından kurulan şantiye, daha sonra terkedilince tamamen bir mesire yeri haline gelmştir. Isız bir bölgede olmasından dolayı şantiye binası korunmuş ve yağmurlu zamanlarda barınak amacıyla kullanılmaktadır. Hemen yakınında bulunan çeşme ise buraya gerçek özelliğini vermektedir.Çok sıcak havalarda bile bu sudan içmek imkansız gibidir. Bütün yıl boyunca bu soğukluğunu muhafaza eder. Gölgelik, ağaçlık, su ve çayır ile birlikte çok güzel bir doğal güzelliğe sahip olan bu yere sadece ilçeden değil çevre ilçe ve illerden de piknik yapmak amcı ile gelenler vardır. Hertürlü motorlu kara taşıtı ile ulaşım sağlanmaktadır.
  
ŞİFALI SULAR:
   ULUDERE ACISUYU:
   Çitlice Köyü Uludere mevkiinde içme suyu deresi olarak bilinen yerde bulunmaktadır. İlk defa 1971 yılında bu mevkiide hayvan otlatan bir çocuk tarafından bulunmuştur. İlçe merkezine 8 km uzaklıktadır. Her türlü araçla ulaşım sağlanmaktadır. Buarayı ziyaret eden kişiler daha çok romatizmalı, mide ve safra kesesi hastalıkları olan kiilerdir. Bunun yanında cilt ve diğer hastalıklara da iyi geldiği söylenmektedir. Romatizmalı ve mide rahatsızlıkları çekenler buradan şifa bulduklarını söylemektedir.
   ELİKTAMI ACISUYU:
   Belalan Köyü sınırları içinde olup merkeze uzaklığı 15 km'dir. Bulunduğu yere herhangi bir bina kurulmamıştır. Romatizmalı hastalara iyi geldiği ve eskiden beri kullanılmakta olduğu bilinmektedir.